กรุณาใส่เลขที่บัญชีและรหัสผ่านของท่าน

 


เลขที่บัญชี :  
รหัสผ่าน :    
 


 


หมายเหตุ : สำหรับลูกค้าของบริษัทที่ได้รับรหัสผ่านชั่วคราว (Initial Password)
ที่ทางบริษัทส่งให้ทางอีเมล์นั้น จะต้องไปลงทะเบียนเพื่อขอรับรหัสผ่านก่อน โดย คลิกที่นี่

ในกรณีที่ท่านลืมรหัสผ่าน คลิกที่นี่

 การเข้าสู่ระบบการให้บริการข้อมูลเพื่อการลงทุนในหลักทรัพย์

ถ้าท่านเป็นลูกค้าของบริษัทฯอยู่แล้วแต่ยังไม่มี เลขที่บัญชี และรหัสผ่านเพื่อเข้าดูข้อมูลกรุณาดาวน์โหลดแบบฟอร์มที่นี่
หรือติดต่อขอรับแบบฟอร์มได้จาก เจ้าหน้าที่การตลาดของท่าน หลังจากกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วกรุณานำส่งยังสาขา
ที่ท่านเป็นลูกค้าอยู่ จากนั้นบริษัทฯจะจัดส่งรหัสผ่านชั่วคราว (Initial Password) ให้ท่านทาง Email
เพื่อใช้ ลงทะเบียน แล้วท่านจะได้รับ password สำหรับเข้าสู่ระบบ ซึ่งจะทำให้ท่านจะสามารถเข้าดูรายงาน
ราคาซื้อขายสดจากตลาดหลักทรัพย์ได้ทันที รวมถึงข้อมูลทั้งหมดของฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์และฝ่ายวิเคราะห์ทางเทคนิค

สำหรับบุคคลทั่วไป

 • ท่านจะต้องเปิดบัญชีเพื่อทำการซื้อขายหลักทรัพย์กับทางบริษัทก่อน ซึ่งปัจจุบันมีบัญชีซื้อขายอยู่ 3 ประเภท
  1. Cash Account บัญชีเงินสด
  2. Credit Balance Account บัญชี Credit Balance
  3. Cash Balance Account for Internet Trading บัญชีเงินสดสำหรับส่งคำสั่งซื้อขายทางอินเทอร์เน็ต
  ในขั้นตอนการเปิดบัญชีท่านจะได้รับ IIIS Request Form กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน หลังจากนั้น
  ท่านจะได้รับ รหัสผ่านชั่วคราว (Initial Password) ผ่านทาง E-mail เพื่อใช้ register แล้วท่านจะได้รับ
  password สำหรับใช้ log in เข้าสู่ระบบ
 • นอกจากนี้บริษัทฯ ยังเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปลงทะเบียนขอทดลองเป็นสมาชิกแบบชั่วคราว นาน 2 สัปดาห์
  โดยสามารถเข้าทดลองใช้ข้อมูลข่าวสาร รวมถึงบทวิเคราะห์ของทางบริษัทฯ ได้ โดยลงทะเบียนที่นี่
 • คำถามที่ถูกถามบ่อยๆ คลิกที่นี่