กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มข้างล่างนี้ เพื่อรับรหัสผ่านสำหรับใช้ในการเข้าดูราคาหุ้น บทวิเคราะห์ทางพื้นฐานและทางเทคนิค
จากฝ่ายวิจัยหลักทรัพย์ รวมถึงสถานการณ์ในตลาดหุ้น ตลอดจนข่าวสารประจำวัน เป็นเวลา 30 วัน สำหรับรายละเอียดที่ท่านได้
ให้ไว้กับบริษัทฯ ทั้งหมดจะถูกเก็บเป็นความลับ หลังจากพ้นระยะเวลาของสมาชิกแบบทดลองใช้ 30 วันแล้ว หากท่านต้องการ
รับบริการต่อเนื่อง ท่านสามารถทำการเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์กับบริษัทฯ ได้ โดยดูรายละเอียดที่หน้า เปิดบัญชีใหม่

กรุณากรอกข้อมุลเพื่อขอทดลองใช้โปรแกรม MAYBANK KIM ENG LINE เป็นเวลา 10 วัน

รายละเอียดของผู้ขอใช้บริการ (กรุณากรอกข้อมูลในช่องที่มี ให้ครบถ้วน)

คำนำหน้า นาย นาง นางสาว
ชื่อ
นามสกุล
วันเกิด / /    ตัวอย่าง (01/05/1950)
เลขที่บัตรประชาชน
เบอร์โทรศัพท์มือถือ
อีเมล์